Hvorfor ikke betale kontant

kontant

Ikke alle aktører som tilbyr flyttetjenester er seriøse aktører. Mange velger dette markedet for å tjene raske penger uten å forholde seg til hvordan tjenestene tilbys. Når man benytter seg av useriøse tjenester, har man lite garanti for at jobben blir utført på en tilfredsstillende måte. De fleste seriøse aktører er i dag registrert i organisasjoner som akkrediterer flyttebyrå Oslo og tilser at kundene får den tjenesten de forventer. Useriøse aktører vil ofte ende opp med å ikke levere den tjenesten de har lovet. Man kan oppleve at de er forsinket i forhold til avtalt tid, eller at de ikke dukker opp i det hele tatt.

Useriøse aktører

Det som kjennetegner useriøse aktører er ofte at de ønsker å unngå å etterlate seg elektroniske spor på betalinger de mottar. I stedet vil de insistere på å motta betaling i kontanter. Det kan være flere grunner til dette. Noen benytter kontanter for å unngå å rapportere inn reell omsetning og dermed også for å unngå å betale skatt og moms. I noen tilfeller blir også denne typen tjenester satt opp for å bidra til hvitvasking av penger.

Du visste kanskje ikke at du som forbruker kan bli straffet ved å bruke ulovlige tjenester og svart arbeid? De nye reglene gjør deg medansvarlig dersom du som privatperson velger å kjøpe en tjeneste fra næringsdrivende som unndrar seg skatter og avgifter. Med andre ord bør du alltid sørge for at du betaler med bankkort eller faktura. Mistenker du at en bedrift driver ulovlig kan du melde i fra til Skatteetaten.

Flyttetjenester i henhold til lover og regler

Man kan finne ut om flyttebyråer er seriøse aktører ved å sjekke om de er registrert hos organisasjoner som akkrediterer byråer som tilbyr flyttetjenester. En annen måte å bekrefte om selskapet er seriøst, er ved at de tilbyr kortbetaling eller betaling på faktura slik at deres omsetning ikke består av uregistrerte transaksjoner, men at man heller forholder seg til registrerte transaksjoner som blir regnskapsført og mva-rapportert. Denne typen flyttebyråer vil også være de som tilbyr tjenester som er tilpasset kunden og som i tillegg tilpasser sine tjenester til hva kundene ønsker. Du vil også kunne finne de seriøse aktørene ved å benytte deg av råd fra venner.

Du vil kanskje også lese